Månadsbild september

Tv-skidan
Västerbottens segrande lag. Fr v ledaren Sture Gottnersson, Gunilla Landstedt, Ann-Kristin Ångström, Bo Eliasson, Erik Wäppling, Björn Olofsson och ledaren Lage Lundström.
Foto: Roland Berggren
TV-skidan var en mycket populär längdskidåkningstävling för ungdomar som skapades på initiativ av den legendariske idrottsledaren, skidledaren och sportjournalisten Alvar ”Lia” Johnson, Umeå.
Läs mer i pdf-filen >>
(öppnas i nytt fönster)
En del texter öppnas som pdf-fil. Det gör också enklare för dig att skriva ut texten om du vill.
Om du inte har en pdf-läsare kan du ladda hem det gratis HÄR

Ni som har mer att berätta om bilden - hör av er till  ivarsoderlind@gmail.com eller 070-606 11 23.

Alla månadsbilder för 2020 finns HÄR

Framflyttade idrottscaféträffar och nästa nummer av Visuellt

Nytt nummer av Visuellt
Det nya numret av Visuellt (nummer 45 med 64 sidor) skickades ut via snigelposten (PostNord)
den 3 juli till medlemmar i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap.  Meddela Ivar om ditt nummer inte kommit fram.

På grund av Coronapandemin har alla planerade idrottscaféträffar under våren 2020, inklusive årsmötet, flyttats fram till förhoppningsvis hösten 2020. Vi får avvakta hur Coronaläget förändras innan vi bestämmer nya datum.

Den planerade idrottscaféträffen i Kyrksalen, Bjurholm genomförs så snart det är möjligt:
”VM-guldmedaljören och älgfarmaren Christer Johansson berättar skidminnen och samtalar med förre SVT-reportern Anders Lindkvist”.

Glöm inte sätta in medlemsavgiften 150 kr för 2020 på pg 38 98 30-1!!
 
 

EKONOMISKT BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGARS MINNESSKRIFTER
Som ett led i att uppmuntra idrottsföreningar att själva ta fram egna Minnesskrifter i samband med
jubileer kan föreningar söka bidrag för jubileumsskrifter som färdigställts fr.o.m. år 2019.
Läs mer….

Lästips
Storrännare och Skidmästerskap”
i Tidskriften Västerbotten nr 4 1995.

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1995_4.pdf