Månadsbild augusti-september 2021

Stjärnor i rampljuset – IFK Holmsund
(ur Rekord-Magasinet nr 40, 1947)
IF Kamraterna Holmsund bildades
8 juni 1923 , och kan alltså i juni 1948 fira 25-årsjubileum. Initiativet togs av ett antal intresserade med försäljningschefen vid Holmsunds AB, Gustav Westin i spetsen. Medlemsantalet är för närvarande 200 och följande idrotter står på programmet: fotboll, friidrott, bandy, ishockey och brottning.
Läs mer>

 Idrottscaféträffar och utgivning av Visuellt
På grund av Coronapandemin har alla planerade idrottscaféträffar under 2020 flyttat fram till 2021. Vi avvaktar hur Coronaläget förändras inom vi bestämmer datum för träffarna.

Den planerade idrottscaféträffen i Bjurholm i september är flyttad till våren 2022.

Medlemsavgift 2021
Betala medlemsavgiften till VIS för 2021, 150 kr till pg 38 98 30-1!! 
Visuellt nummer 46   med 68 sidor skall tryckas i augusti efter semestrarna.
Ivar Söderlind
ivarsoderlind@gmail.com

Första digitala årsmötet den 1 december 2020
av Bo Fuhrman
Västerbottens Idrottshistoriska Sällskaps (VIS:s) 31:a årsmöte blev historiskt. Det kunde inte genomföras i IFK Umeås klubblokaler utan kördes digitalt. För första gången på 31 år.
Läs vidare...

EKONOMISKT BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGARS MINNESSKRIFTER
Som ett led i att uppmuntra idrottsföreningar att själva ta fram egna Minnesskrifter i samband med
jubileer kan föreningar söka bidrag för jubileumsskrifter som färdigställts fr.o.m. år 2019.
Läs mer….

Lästips
Storrännare och Skidmästerskap”
i Tidskriften Västerbotten nr 4 1995.

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1995_4.pdf