Månadens bild

Månadsbild november december 2017
Det vita kallbadhuset till vänster nedanför Umeås kyrka
– här avbildat i vintrig idyll på J.O. Högstadius målning från 1883–1900.
(Bilden är hämtad från Lennart Forsbergs hemsida www.ordbanken,
Å andra sidan 9 december 2016)
Klicka på bilden blir den större.
 
Mer om månadsbilden november december 2017

Alla månadsbilder finns här

Kalendern

Nyheter

2016

Nummer 43 av Visuellt med Guld-Martin Lundström som huvudtema är på grund av stor arbetsbelastning försenat. Ambitionen är att numret skall komma ut i början av 2017.
Ivar Söderlind

Läs hela inlägget »

I Umeå tisdag 24 januari kl 18.00, ”Ola Swanström visar och berättar om klubbnålar med fokus på idrottsföreningar i Västerbotten”.  Lokal: IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19.
Se Olas hemsida: www.123minsida.se/olas/

I Umeå tisdag 21 februari kl 18.00, ”Jonny Hjelm berättar om damfotbollens historia med särskilt fokus på Västerbotten”. Lokal: IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19 Umeå.

I Umeå tisdag 21 mars kl 18.00, ”Sture Gottnersson från Vännäs berättar idrottsminnen från sina många år som aktiv och ledare”.” Träffen inleds med VIS:s årsmöte.  Lokal: IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19.
Ivar Söderlind

Läs hela inlägget »

Idrottscaféträff i Umeå den 18 oktober kl. 18.00.
Dagens tema är
”Parasportens historia i länet med fokus på södra länsdelen”
Läs hela inbjudan >

Läs hela inlägget »

Nu har vi planerat in två cafeträffar mer om dem kan du läsa under Inbjudningar och under Kalendarium. 

Läs hela inlägget »


Martin  Lundström finns inte längre hos oss. "Guld-Martin" avled den 30 juni vid 98 år ålder.
Någon tänkare har sagt, att om någon går bort utan att lämna spår efter sig så har denne någon inte levat. Men Martin har lämnat spår efter sig på många olika områden.
Läs mer ...

Läs hela inlägget »

I Visuellts inledande artikel  får vi ett utdrag ur minnesboken som handlar om fotbollen i Lycksele IF fram till 1960-talet. Vi visar i artikeln också två unika foton av Lycksele IF:s fotbollslag från 1936 respektive 1942 som vi fått låna av Lars Evertsson, bosatt på Hamngatan i  Lycksele.
Mer kan du läsa i Visuellt nr 42

Läs hela inlägget »

Under fliken  ”Idrottshistoria” kommer vi successivt att lägga in idrottshistoriska böcker som vi upplever vara speciellt intressanta med många fakta som man inte kan hitta samlat i andra publikationer.
Vi börjar med minnesboken ”Lycksele Idrottsförening 100 år 1914-2014” som kom ut lagom till föreningens jubileum i november 2014.
Ivar Söderlind

Läs hela inlägget »

Nu när vår nya hemsida kommit igång är det på sin plats att tacka Åke för att han under 12 års tid snabbt och snyggt lagt in texter och bilder på vår hemsida där det varit lätt att hitta med hjälp av en funktionell arkivfunktion. Hans arbete och överskådliga webbdesign har fått välförtjänt beröm. Allt material som Åke lagt in finns arkiverat på den nya hemsida. Tack Åke!

Läs hela inlägget »