Månadens bild

Månadsbild november december 2017
Det vita kallbadhuset till vänster nedanför Umeås kyrka
– här avbildat i vintrig idyll på J.O. Högstadius målning från 1883–1900.
(Bilden är hämtad från Lennart Forsbergs hemsida www.ordbanken,
Å andra sidan 9 december 2016)
Klicka på bilden blir den större.
 
Mer om månadsbilden november december 2017

Alla månadsbilder finns här

Kalendern

Nyheter

2016 > 10

Idrottscaféträff i Umeå den 18 oktober kl. 18.00.
Dagens tema är
”Parasportens historia i länet med fokus på södra länsdelen”
Läs hela inbjudan >

Läs hela inlägget »