Månadens bild

Månadsbild november december 2017
Det vita kallbadhuset till vänster nedanför Umeås kyrka
– här avbildat i vintrig idyll på J.O. Högstadius målning från 1883–1900.
(Bilden är hämtad från Lennart Forsbergs hemsida www.ordbanken,
Å andra sidan 9 december 2016)
Klicka på bilden blir den större.
 
Mer om månadsbilden november december 2017

Alla månadsbilder finns här

Kalendern

Nyheter

2016 > 12

Nummer 43 av Visuellt med Guld-Martin Lundström som huvudtema är på grund av stor arbetsbelastning försenat. Ambitionen är att numret skall komma ut i början av 2017.
Ivar Söderlind

Läs hela inlägget »

I Umeå tisdag 24 januari kl 18.00, ”Ola Swanström visar och berättar om klubbnålar med fokus på idrottsföreningar i Västerbotten”.  Lokal: IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19.
Se Olas hemsida: www.123minsida.se/olas/

I Umeå tisdag 21 februari kl 18.00, ”Jonny Hjelm berättar om damfotbollens historia med särskilt fokus på Västerbotten”. Lokal: IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19 Umeå.

I Umeå tisdag 21 mars kl 18.00, ”Sture Gottnersson från Vännäs berättar idrottsminnen från sina många år som aktiv och ledare”.” Träffen inleds med VIS:s årsmöte.  Lokal: IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19.
Ivar Söderlind

Läs hela inlägget »