Styrelse och valberedning 1988-1989

Ordförande och kassör
Erik Svensson, Umeå

Vice ordförande
Zolo Österlund, Skellefteå

Sekreterare
Stig -Henrik Viklund, Skellefteå

Övriga ledamöter
Siv Larsson, Umeå
Kennet Åström, Umeå
Lennart Forsberg, Umeå
Erling Wikström, Lycksele
Torbjörn Olsson, Norsjö
Cuno Bernhardsson, Umeå

Valberedning
Sven Rönnmark, Umeå (sammankallande)
Sam Ersson, Åsele
Ingrid Lundberg, Umeå
Allan Boström, Skellefteå