Visuellt

Visuellt är Sällskapets medlemstidning på numera drygt 70 sidor - "ett västerbottniskt forum för idrottshistoriskt intresserade" med ett rikt idrottsmaterial i ord och bild. Det har från starten 1989 kommit ut mer än 40 späckade nummer med högintressant läsning kring idrottshistoria i Västerbotten. Varje år ger vi ut   1 - 2 nummer.

Innehållsförteckning för varje nummer

DOBS! Vi ser gärna att ni bidrar med material till Visuellt. Skriv en artikel eller bidra med bilder till vårat arkiv!.

Titta i tidigare och nya nummer av Visuellt. Klicka på önskat nummer nedan.
Vi kommer att lägga ut ytterligare nummer från tidigare år.