Visuellt

Visuellt är Sällskapets medlemstidning på numera 60–70 sidor  "ett västerbottniskt forum för idrottshistoriskt intresserade" med ett rikt idrottshistoriskt material i ord och bild. Det har från starten 1989 kommit ut 45 späckade nummer med högintressant läsning
kring idrottshistoria i Västerbotten.
Varje år ger vi ut   1 - 2 nummer.

Innehållsförteckning för varje nummer

OBS! Vi ser gärna att ni bidrar med material till Visuellt. Skriv en artikel eller bidra med bilder till vårt fotoarkiv!.

Titta i senaste och tidigare nummer av Visuellt. Klicka på önskat nummer nedan.
Vi kommer att lägga ut ytterligare nummer från tidigare år.