Styrelsen och funktionärer 2019-2020

Här kan du ladda ner hela styrelsen.

Ordförande 
Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 Umeå
Telefon: 070-606 11 23
Email: ivarsoderlind@gmail.com

Sekreterare
Leif Stening, Porfyrvägen 7, 907 42 Umeå
Telefon: 070-660 21 89
Email: leif.stening@telia.com

Kassör 
Ola Norgren, Bäckgatan 9 A, lgh 1002, 934 51 Byske
Telefon: 070-673 1009
Email: o.norgren@telia.com

Övriga ledamöter
Bo Fuhrman, Bjässviken 74, 934 31 KÅGE
Telefon: 070-227 2622
Email: bo.fuhrman@telia.com

Anna Sténs, Älvtået 1C, 903 60 UMEÅ
Telefon: 070-671 10 52
Email: anna.stens@folkrorelsearkivet.se
Gustaf Björklund, Törnskatevägen 39, 906 51 Umeå
Telefon: 090-12 52 62,
Email: gustav.bjorklund@mariehem.net

Roger Lindström, Mullbergsvägen 25 C, 931 37 Skellefteå
Telefon: 070-578 54 04
Email: rogerslindstroms@gmail.com

Revisorer
Staffan Berggren, Logvägen 6 B, 90581 Umeå
Telefon: 070-384 80 75
Email: staffan.berggren@spray.se

Mats Bäckström, Kulinarievägen 15, 905 82 Umeå
Telefon: 070-226 32 84
Email: mats.backstrom@ifkumea.com

Valberedning
Sammankallande
Torbjörn Lundkvist, Ö Kyrkogatan 72 B, 903 43 Umeå
Telefon:070-514 05 40
Email: torbjorn.lundkvist@hotmail.se
 
Ledamöter
Tore Brännlund, Hoppets Gränd 16, 903 34 Umeå
Telefon: 070-346 12 01
Email: tore.br@live.se


Styrelsens kontaktperson i Valberedningen
Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 Umeå
Telefon: 070-606 11 23
Email: ivarsoderlind@gmail.com