Styrelsen och funktionärer 2019-2020

Här kan du ladda ner hela styrelsen.

Ordförande 

Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 Umeå
Telefon: 070-606 11 23
Email: ivarsoderlind@gmail.com

Sekreterare
Inger Nilsson, Timotejvägen 6,903 52 Umeå
Telefon: 070-663 12 87
Email: ingernfri@gmail.com


Kassör Lars-Olov Hansson, Stöcke 310, 905 81 Umeå
Telefon: 070-319 48 77
 Email: l-o.hansson@stocke.se

Övriga ledamöter
Bo Fuhrman, Bjässviken 74, 934 31 KÅGE
Telefon: 070-227 26 22
Email: bo.fuhrman@telia.com

Marika Eserstam Kjellsson, Östra Nygatan 103, 931 35, Skellefteå
Telefon: 070-591 97 51
Email: marika.eserstamkjellsson@gmail.com

Leif Stening, Porfyrvägen 7, 907 42 Umeå
Telefon: 070-660 21 89
Email: leif.stening@telia.com

Gustaf Björklund, Törnskatevägen 39, 906 51 Umeå
Telefon: 090-12 52 62,
Email: gustav.bjorklund@mariehem.net

Ola Norgren, Bäckgatan 9 A, lgh 1002, 934 51 Byske
Telefon: 070-673 1009
Email: o.norgren@telia.com

Roger Lindström, Mullbergsvägen 25 C, 931 37 Skellefteå
Telefon: 070-578 54 04
Email: rogerslindstroms@gmail.com

Revisorer
Staffan Berggren, Logvägen 6 B, 90581 Umeå
Telefon: 070-384 80 75
Email: staffan.berggren@spray.se

Mats Bäckström, Kulinarievägen 15, 905 82 Umeå
Telefon: 070-226 32 84
Email: mats.backstrom@ifkumea.com

Valberedning
Sammankallande
Tore Brännlund, Hoppets Gränd 16, 903 34 Umeå
Telefon: 070-346 12 01
Email: tore.br@live.se

Ledamöter
Torbjörn Lundkvist, Ö Kyrkogatan 72 B, 903 43 Umeå
Telefon:070-514 05 40
E-mail: torbjorn.lundkvist@hotmail.setorbjorn.lundkvist@hotmail.se

Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 Umeå
Telefon: 070-606 11 23
E mail: ivarsoderlind@gmail.com