Månadsbild mars 2023

Caféträff  8 december kl.19.00

Foto: Privat Foto: Privat

Syskonen Oskar och Agnes Lindberg - skidåkare i svenska skideliten under 1920-talet
Syskonen Oskar (1894–1977) och Agnes Lindberg (1897–1966) tillhörde under 1920-talet det absoluta toppskiktet i svensk längdåkning på skidor.
Agnes Lindberg på bilden.
Läs mer >

                   Idrottscaféträff i Umeå
      ”Innebandy - en idrottslig innovation med

               
  Sverige som föregångsland”      
   Torsdagen den 8 december
kl 18.00

i IFK Umeås klubblokaler,
              Hyggesvägen19. Under kvällen bjuder vi på fika
Hela inbjudan i sin helhet.>.  

EKONOMISKT BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGARS MINNESSKRIFTER
Som ett led i att uppmuntra idrottsföreningar att själva ta fram egna Minnesskrifter i samband med
jubileer kan föreningar söka bidrag för jubileumsskrifter som färdigställts fr.o.m. år 2019.
Läs mer….

Lästips
Storrännare och Skidmästerskap”
i Tidskriften Västerbotten nr 4 1995.

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1995_4.pdf