Månadsbilder november 2020

Lycksele IF:s fotbollslag i klassiska Rekord-Magasinet hösten 1955.  Laget är exakt detsamma som segrade i division II Norrland våren 1956 och sedan kvalade till allsvenskan maj-juni 1956. Det bör påpekas att lagledaren längst upp till vänster hette S O Hörling och inte SO Hörnell. Av spelarna i laget är endast Sven-Ola ”S O” Sandberg fortfarande i livet. Han är sedan många år bosatt i Umeå.
Ivar Söderlind

Läs mer..

Ny kallelse till digitalt årsmöte
tisdagen den 1 december
kl 18.00-19.00.

Vårt planerade årsmöte på plats i IFK Umeås klubblokaler den 17 november blev inställt. Det kom endast in två anmälningar. Det förvärrade pandemiläget  gör det även olämpligt att träffas på plats.
Med hjälp av RF-SISU kommer vi i stället att genomföra ett digitalt årsmöte tisdagen den
1 december kl 18.00-19.00 med medlemmar i Sällskapet placerade vid sina datorer runt om i  Västerbotten.
Anmälan skall vara ivarsoderlind@gmail.com tillhanda senast tisdag 24 november.  Ange namn,  mejladress och mobilnummer.
Information:
Ytterligare information i form av årsmöteshandlingar och instruktioner för inloggningar mm kommer att skickas till samtliga anmälda senast torsdag 26 november.
 
Umeå den 14 november 2020
Ivar Söderlind
Ordförande i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap
Epost: ivarsoderlind@gmail.com
Telefon: O70-606 1123
Adress: Gökropsvägen 5 B, 906 51 UMEÅ
 
Idrottscaféträffar och utgivning av Visuellt
På grund av Coronapandemin har alla planerade idrottscaféträffar under 2020 flyttats fram till 2021. Vi får avvakta hur Coronaläget förändras innan vi bestämmer nya datum. Vid nästa idrottscaféträff skall ”VM-guldmedaljören och älgfarmaren Christer Johansson berätta skidminnen och samtala med förre SVT-reportern Anders Lindkvist”.
Caféträffen genomförs förhoppningsvis första halvåret 2021 i Kyrksalen, Bjurholm.

Visuellt nummer 45  med 64 sidor skickades ut under juli 2020 via snigelposten (PostNord) till medlemmar i
Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap. Meddela Ivar om ditt nummer inte kommit fram.

Visuellt nummer 46 med 64 sidor har vi börjar sammanställa. Om inget oförutsett inträffar skall det nya numret tryckas och skickas ut i februari 2021.
Har du missat att betala in medlemsavgiften till VIS för 2020, 150 kr till pg 38 98 30-1!!  Påminnelse gick ut med snigelposten i oktober. 
Ivar Söderlind

EKONOMISKT BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGARS MINNESSKRIFTER
Som ett led i att uppmuntra idrottsföreningar att själva ta fram egna Minnesskrifter i samband med
jubileer kan föreningar söka bidrag för jubileumsskrifter som färdigställts fr.o.m. år 2019.
Läs mer….

Lästips
Storrännare och Skidmästerskap”
i Tidskriften Västerbotten nr 4 1995.

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1995_4.pdf