Månadsbild augusti 2022

Visuellt nr 46  (laddas hem som pdf)

Foto: Privat Foto: Privat

Arne Åhman, född i Nordingrå 4/2 1925 – död i Umeå  5/7 2022
-  friidrottare i världsklass 1946–1952 och Stor Grabb nr 129 i svensk friidrott.
Arne Åhman finns inte längre hos oss. Jag och många andra,  inte minst i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap, saknar både en stor idrottsman och en genomsympatisk person.
Läs mer >

Årsmöte med Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap
I IFK Umeås klubblokaler hade Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap (VIS) den 2 juni sitt på grund av pandemin mycket försenade årsmöte. 13 medlemmar fanns på plats (tre från norra länsdelen). Det blev omval av ordföranden Ivar Söderlind (Umeå) och í styrelsen ingår även sekreteraren Leif Stening (Umeå), kassören Ola Norgren (Byske) och övriga ledamöterna Bo Fuhrman (Kåge),  Roger Lindström (Skellefteå) och nyvalda ledamoten Anna Sténs (Umeå).
Mer att läsa om Årsmötet på hemsidan 
eller som PDF-fil  

EKONOMISKT BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGARS MINNESSKRIFTER
Som ett led i att uppmuntra idrottsföreningar att själva ta fram egna Minnesskrifter i samband med
jubileer kan föreningar söka bidrag för jubileumsskrifter som färdigställts fr.o.m. år 2019.
Läs mer….

Lästips
Storrännare och Skidmästerskap”
i Tidskriften Västerbotten nr 4 1995.

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1995_4.pdf