MÅNADSBILD
februari 2024

Skellefteå AIK:s Myggkedja i ishockey, från vänster Anders ”Acka” Andersson (1937–1989), Eilert
”Garvis” Määttä (1935–2011) och Karl-Sören Hedlund (1938-2021).
Foto: Newen Wiklund
Läs mer >  

 Idrottscaféträff i Umeå
Clas Fries, Umeå, berättar om sportens utveckling.
 För hundra år sedan hölls den första DM-tävlingen i orientering i Västerbotten.        
 Tisdag den 14 november kl 18.00
 på IFK Umeås klubblokal, Hyggesvägen 19
Vi bjuder på fika, även icke-medlemmar välkomna!
Hela inbjudan i sin helhet.>.  

EKONOMISKT BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGARS MINNESSKRIFTER
Som ett led i att uppmuntra idrottsföreningar att själva ta fram egna Minnesskrifter i samband med
jubileer kan föreningar söka bidrag för jubileumsskrifter som färdigställts fr.o.m. år 2019.
Läs mer….

Lästips
Storrännare och Skidmästerskap”
i Tidskriften Västerbotten nr 4 1995.

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1995_4.pdf