Ivar, Visacs ordförande och jag Kerstin som uppdaterar hemsidan önskar er alla en riktigt varm och skön sommar.
Nästa månadsbild kommer i augusti.

MÅNADSBILD
maj - juni 2024

Hamrinsberget är ett litet berg i Umeå beläget mellan stadsdelen Berghem och Norrlands Universitetssjukhus. På toppen av berget 42 meter över havet har man god utsikt över staden och Umeälven. I början av 1800-talet hette berget Stora Öberget och  fick sitt nuvarande namn efter kronofogden Johan Olof Hamrin (1828-1886) som hade en jordbruksfastighet i närheten.
Läs mer >  

 Idrottscaféträff i Umeå
Hittills planerade idrottscaféträffar våren 2024:
1. I IFK Umeås klubblokaler måndagen den 22 april 2024 kl 18.00
efter årsmötet som börjar kl 17.00
. "Mikael Wikner berättar om händelser i länet med idrottsanknytning som han tagit upp i "Historieskolan" i Västerbottens-Kuriren.
INBJUDAN  
2. I Umeå i Folkrörelsearkivets lokaler på Gammlia onsdagen den 29 maj 2024 kl 18.00
" Information om Folkrörelsearkivets historia, omfattning, innehåll och visning av ett urval intressant idrottshistoriskt material".

EKONOMISKT BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGARS MINNESSKRIFTER
Som ett led i att uppmuntra idrottsföreningar att , själva ta fram egna Minnesskrifter i samband med
jubileer kan föreningar söka bidrag för jubileumsskrifter som färdigställts fr.o.m. år 2019.
Läs mer….

Lästips
Storrännare och Skidmästerskap”
i Tidskriften Västerbotten nr 4 1995.

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1995_4.pdf