Månadsbild maj 2023

                 Caféträff  26 april

Örjan Johansson, Rönnskärs IF – länets bäste sprinter på 1960-talet. Foto: Privat Örjan Johansson, Rönnskärs IF – länets bäste sprinter på 1960-talet. Foto: Privat

Örjan Johansson, Rönnskärs IF - sprinterlöpare i svenska eliten under 1960-talet.
Örjan Johansson, född i Arvidsjaur den 12 juni 1947, tillhörde under några år under 1960-talet svenska sprintereliten.  
Läs mer>

 Idrottscaféträff i Umeå
Vasaloppet – Människor jag mött vid spåret
Rolf Hammar, Mora, fd generalsekreterare för
Vasaloppet berättar            
   Onsdag den 26 april  kl 18.00
i IFK Umeås klubblokaler,
              Hyggesvägen19. Under kvällen bjuder vi på fika.Mötet föregås kl 17.00 av årsmöte
Hela inbjudan i sin helhet.>.  

EKONOMISKT BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGARS MINNESSKRIFTER
Som ett led i att uppmuntra idrottsföreningar att själva ta fram egna Minnesskrifter i samband med
jubileer kan föreningar söka bidrag för jubileumsskrifter som färdigställts fr.o.m. år 2019.
Läs mer….

Lästips
Storrännare och Skidmästerskap”
i Tidskriften Västerbotten nr 4 1995.

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1995_4.pdf