Månadsbilder januari 2021

Det svenska silverlaget vid VM i fotboll 1958
Stående från vänster: Lennart ”Nacka” Skoglund, Gunnar Gren, Agne Simonsson, Bengt ”Julle” Gustavsson och lagkaptenen Nils Liedholm. Knästående: Kurt ”Kurre” Hamrin, Reino Börjesson, Orvar Bergmark, Kalle Svensson, Sven Axbom och Sigvard ”Sigge” Parling.
(Lagbilden ur tidningen Rekords Idrottsalbum nr 51-52 1958)

Läs mer..

 Idrottscaféträffar och utgivning av Visuellt
På grund av Coronapandemin har alla planerade idrottscaféträffar under 2020 flyttats fram till 2021. Vi får avvakta hur Coronaläget förändras innan vi bestämmer nya datum. Vid nästa idrottscaféträff skall ”VM-guldmedaljören och älgfarmaren Christer Johansson berätta skidminnen och samtala med förre SVT-reportern Anders Lindkvist”.
Caféträffen genomförs förhoppningsvis första halvåret 2021 i Kyrksalen, Bjurholm.

Medlemsavgift 2021
Betala gärna redan nu medlemsavgiften till VIS för 2021, 150 kr till pg 38 98 30-1!! 
Visuellt nummer 46 med 64 sidor har vi börjar sammanställa. Om inget oförutsett
inträffar skall det nya numret tryckas och skickas ut innan februari månads utgång.
Ivar Söderlind
ivarsoderlind@gmail.com

Första digitala årsmötet den 1 december 2020
av Bo Fuhrman
Västerbottens Idrottshistoriska Sällskaps (VIS:s) 31:a årsmöte blev historiskt. Det kunde inte genomföras i IFK Umeås klubblokaler utan kördes digitalt. För första gången på 31 år.
Läs vidare...

EKONOMISKT BIDRAG TILL IDROTTSFÖRENINGARS MINNESSKRIFTER
Som ett led i att uppmuntra idrottsföreningar att själva ta fram egna Minnesskrifter i samband med
jubileer kan föreningar söka bidrag för jubileumsskrifter som färdigställts fr.o.m. år 2019.
Läs mer….

Lästips
Storrännare och Skidmästerskap”
i Tidskriften Västerbotten nr 4 1995.

https://www.vbm.se/wp-content/uploads/2017/09/1995_4.pdf