Verksamhet

MÅLSÄTTNING

Sällskapets övergripande målsättning är att inom Västerbottens län få igång och uppmuntra intresset för idrottshistoria och vara en sammanhållande länk för dem om delar detta intresse. Ambitionen
är då också att se idrottens utveckling fram till dagens samhälle och betrakta nutida idrott i historiskt ljus.

Verksamhet
Varje år anordnar VIS 5-7 idrottscaféträffar i Västerbotten med ett rikt idrottshistoriskt innehåll, där styrelseledamöter i VIS och tidigare/nuvarande idrottsledare och aktiva berättar om stort och smått i olika idrotters och idrottsföreningars tidiga och senare historia fram till idag. Under årens lopp har de flesta idrotters historia avhandlats. Idrottscafeträffarna har oftast genomförts i Umeå och Skellefteå men även på drygt 25 andra orter i länet.   

1-2 gånger om året ger VIS ut skriften VISUELLT på numera 64 sidor - "ett västerbottniskt forum för idrottshistoriskt intresserade" med ett rikt idrottshistoriskt material i ord och bild

Exempel på annan verksamhet som VIS arbetar med och uppmuntrar är idrottshistoriska utställningar, bandade intervjuer med idrottsledare/idrottsutövare, studiecirklar (idrottshistorisk forskning), dokumentation och information om idrottssamlingar (klubbnålar/pins, klubbvimplar, alfabilder, idrottsromaner, idrottsbiografier, idrottstidningar, lagbilder, idrottsfoton, idrottsfilmer osv). En viktig uppgift
för Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap och Folkrörelsearkivet i Västerbotten är att stimulera arkivvården inom föreningar och distriktsförbund i länet och bidra till att en viktig del av vår historia bevaras.

Verksamhetsberättelser