Verksamhet

MÅLSÄTTNING

Sällskapets målsättning är att inom Västerbottens län, väcka och underhålla intresset för idrottshistoria, och förena dem som delar detta intresse. Vidare söker sällskapet vidga och fördjupa kännedomen om idrotten inom Västerbottens län i ett historiskt perspektiv.

Verksamhet
Varje år anordnar VIS 5-6 idrottscaféträffar runt om i Västerbotten med ett rikt idrottshistoriskt innehåll, där ledare och tidigare aktiva berättar om stort och smått i sina föreningars tidiga och senare historia.

Två gånger om året ger VIS ut skriften VISUELLT på numera drygt 60 sidor - "ett västerbottniskt forum för idrottshistoriskt intresserade".

Exempel på annan verksamhet som VIS arbetar med och uppmuntrar är idrottshistoriska utställningar i Umeå och Skellefteå, bandade intervjuer med äldre idrottsledare/idrottsutövare och studiecirklar (idrottshistorisk forskning) runt om i länet.

Verksamhetsberättelser