Styrelse och valberedning 1999-2000

Ordförande
Bengt Forsman, Umeå

Vice ordförande
Ivar Söderlind, Umeå

Sekreterare
Peter Möllersvärd, Umeå

Kassör
Erik Svensson, Umeå

Övriga ledamöter
Cuno Bernhardsson, Umeå
Margit Ek-Lindqvist, Umeå
Harald Larsson, Skellefteå
Tage Ljungholm, Skellefteå
Lars Öster, Skellefteå

Valberedning
Sven Rönnmark, Umeå (sammankallande)
Sam Ersson, Åsele
Ingrid Lundberg, Umeå
Allan Boström, Skellefteå