Styrelse och valberedning 2000-2001

Ordförande
Bengt Forsman, Umeå

Vice ordförande och redaktör för Visuellt
Ivar Söderlind, Umeå

Sekreterare
Peter Möllersvärd, Umeå

Kassör
Erik Svensson, Umeå

Övriga ledamöter
Birgit Haglund, Umeå
Cuno Bernhardsson, Umeå
Harald Larsson, Skellefteå
Tage Ljungholm, Skellefteå
Lars Öster, Jörn

Valberedning
Sven Rönnmark, Umeå (sammankallande)
Sam Ersson, Åsele
Ingrid Lundberg, Umeå
Allan Boström, Skellefteå