Styrelse och valberedning 2001-2002

Ordförande
Bengt Forsman, Umeå

Vice ordförande
Ivar Söderlind, Umeå

Sekreterare
Peter Möllersvärd, Umeå

Kassör
Erik Svensson, Umeå

Övriga ledamöter
Birgit Haglund, Umeå
Lennart Jonsson, Hörnefors
Leif Hellgren, Skellefteå
Harald Larsson, Skellefteå
Lars Öster, Jörn

Valberedning
Sven Rönnmark, Umeå (sammankallande)
Sam Ersson, Åsele
Ingrid Lundberg, Umeå
Allan Boström, Skellefteå