Styrelse och funktionärer 2014 - 2015

Ordförande
Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 Umeå
Telefon: 070-606 1123
E mail: ivar@ortrask.seSekreterare
Lars Lindgren, Hoppets Gränd 10, 903 34 Umeå
Telefon: 090/12 80 25 (b), 070-647 34 12
Email: larsli@telia.com

Kassör
Lars-Olov Hansson, Stöcke, 905 81 Umeå
Telefon: 090-433 14, 070-319 48 77
Email: l-o.hansson@stocke.se

Övriga ledamöter
Inger Nilsson, Timotejvägen 6, 903 52 Umeå
Telefon: 090-77 36 24, 070-663 12 87
Email: inger.nilsson@vk.se

Marika Eserstam Kjellsson, Östra Nygatan 103, 931 35, Skellefteå
Telefon: 070-591 97 51
(Tjänstledig till augusti 2015)

Gustaf Björklund, Törnskatevägen 39, 906 51 Umeå
Telefon: 090-12 52 62, 076-201 13 42
Email: gustav.bjorklund@mariehem.net

Staffan Brännström, Egnahemsgatan 39, 931 70 Skellefteå
Telefon: 0910-77 72 93
Email: staffan.brnnstrm@gmail.com

Leif Stening, Porfyrvägen 7, 907 42 Umeå
Telefon: 090-13 64 97 (b), 070-66 02 189
Email: leif.stening@telia.com

Hedersledamöter
Birger Boström, Morö Backe, Torg 14, lgh 1027, 931 50 Skellefteå

Lars Öster, Storgatan 34, 930 55 Jörn
Telefon: 0916-103 62 (b)

VIS valberedning
Sammankallande
Tore Brännlund, Bondegatan 21A, 904 21 Umeå
Hoppets Gränd 16, 903 34 Umeå (ny adress från 1 februari 2015)
Telefon: 090-12 70 56, 070-346 12 01
Email: tore.br@live.se

Ledamöter
Ivar Söderlind, Gökropsvägen 5 B, 906 51 Umeå
Telefon: 070-606 1123
E mail: ivar@ortrask.se

Lars Öster, Storgatan 34, 930 55 Jörn
Telefon: 0916-103 62 (b)

Revisorer
Ordinarie revisorer
Ivan Forsgren, Åldermansvägen 36, 904 21 Umeå
Telefon: 090-77 71 50 (b), 076- 803 21 24
Email: ivan.forsgren@ume.se

Sven-Olof Lindqvist, Klövervägen 21, 903 52 Umeå
Telefon: 090-77 66 60, 070-303 98 66
E-mail: solindqvist@nordiq.net

Revisorssuppleant
Mats Bäckström, Kulinarievägen 15, 905 82 Umeå
Telefon: 070-226 32 84
E-mail: mats.backstrom@ifkumea.com