Styrelse och valberedning 2004-2005

Ordförande
Bengt Forsman, Umeå

Vice ordförande
Ivar Söderlind, Umeå

Sekreterare
Lennart Jonsson, Hörnefors

Kassör
Erik Svensson, Umeå

Övriga ledamöter
Birgit Haglund, Umeå
Peter Möllersvärd, Umeå
Henry Lövbom, Umeå
Leif Hellgren, Skellefteå
Lars Öster, Jörn

Valberedning
Sven Rönnmark, Umeå (sammankallande)
Sam Ersson, Åsele
Ingrid Lundberg, Umeå
Jarl Svensson, Skellefteå