Styrelse och valberedning 2005-2006

Ordförande
Bengt Forsman, Umeå

Vice ordförande
Ivar Söderlind, Umeå

Sekreterare
Henry Lövbom, Umeå

Kassör
Erik Svensson, Umeå

Övriga ledamöter
Birgit Haglund, Umeå
Leif Hellgren, Skellefteå
Ingemar Stenmark, Boliden
Karl-Ivar Åsander, Holmsund
Lars Öster, Jörn

Valberedning
Sven Rönnmark, Umeå (sammankallande)
Sam Ersson, Åsele
Ingrid Lundberg, Umeå
Jarl Svensson, Skellefteå