Styrelse och valberedning 2008-2009

Ordförande
Bengt Forsman, Umeå

Vice ordförande och sekreterare
Ivar Söderlind, Umeå

Kassör
Leif Stening, Umeå

Övriga ledamöter
Lars Lindgren, Umeå
Birger Boström, Skellefteå
Karl-Ivar Åsander, Holmsund
Lars Öster, Jörn

Valberedning
Ivar Söderlind, Umeå (sammankallande)
Jarl Svensson, Skellefteå
Sam Ersson, Åsele
Ingrid Lundberg, Umeå