Styrelse och funktionärer 2009-2010

Ordförande:
Bengt Forsman, Umeå (avled den 1 januari 2010)

Vice ordförande och sekreterare:
Ivar Söderlind, Umeå

Kassör:
Leif Stening, Umeå

Övriga ledamöter:
Birger Boström, Skellefteå
Lars Lindgren, Umeå
Thore Mäki, Skellefteå
Karl-Ivar Åsander, Holmsund
Lars Öster, Jörn

Revisorer:
Ivan Forsgren, Umeå
Tore Brännlund, Umeå

Revisorssuppleant:
Sven-Olof Lindqvist, Umeå

Valberedning:
Ivar Söderlind, Umeå (sammankallande)
Jarl Svensson, Skellefteå
Ingrid Lundberg, Umeå
Sam Ersson, Åsele