Styrelse och funktionärer 2010-2011

Ordförande:
Ivar Söderlind, Umeå

Sekreterare:
Lars Lindgren, Umeå

Kassör:
Leif Stening, Umeå

Övriga ledamöter:
Birger Boström, Skellefteå
Eskil Tåg, Skellefteå
Gunnar Eriksson, Umeå
Karin Holmgren, Umeå
Lars Öster, Jörn

Revisorer:
Ivan Forsgren, Umeå
Tore Brännlund, Umeå

Revisorssuppleant:
Sven-Olof Lindqvist, Umeå

Valberedning:
Ivar Söderlind, Umeå (sammankallande)
Jarl Svensson, Skellefteå
Sam Ersson, Åsele