Styrelse och funktionärer 2013-2014

Ordförande:
Ivar Söderlind, Umeå

Sekreterare:
Lars Lindgren, Umeå

Kassör:
Leif Stening, Umeå

Övriga ledamöter:
Gustaf Björklund, Umeå
Staffan Brännström, Skellefteå
Gunnar Eriksson, Umeå
Marika Eserstam Kjellsson, Skellefteå
Inger Nilsson, Umeå
Eskil Tåg, Skellefteå

Hedersledamöter
Lars Öster, Jörn
Birger Boström, Skellefteå

Revisorer:
Ivan Forsgren, Umeå
Tore Brännlund, Umeå

Revisorssuppleant:
Sven-Olof Lindqvist, Umeå

Valberedning:
Lars-Olof Hansson, Umeå (sammankallande)
Ivar Söderlind, Umeå
Lars Öster, Jörn