Länkar

Idrottshistoriska samlingar:

Ola Swanströms och Yvonne Nilssons hemsida
Klubbnålar m m
www.123minsida.se/olas

Jämtlands Läns Museum, Jamtli
Hemsida: www.jamtli.com 
Stor idrottshistorisk fotosamling, idrottsföremål och arkivmaterial.

Norrköpings Stadsmuseum
Anders Karlin, Västgötegatan 19, 602 21 Norrköping
E-post: anders.karlin@norrkoping.se 
Innehar Östergötlands idrottshistoriska samling som består av ca 1.700 arkivalier bl a rörande Oympiska Spel, ca 2.000 föremål och ca 3.000 fotografier.

Nyköping Kommun (Stora Torget)
E-post: information@nykoping.se 
Gert Fredrikssons prissamling.

Upplandsmuseet, Länsmuseum för Upplands län
E-post: faktarummet@uppmus.se 
Hemsida: www.uppmus.se 
Idrottspriser, idrottsutrustning bl a  Sven 'Sleven' Säfwenbergs bandyutrustning. 
Stor idrottshistorisk fotosamling.

Östergötlands Länsmuseum (Raoul Wallenbergs plats)
E-post: lansmuseum@lansmus.linkoping.se 
Ett mindre antal idrottsföremål ca 80 förtjänstteckenoch medaljer


Idrottsmuseer:
Stiftelsen Sveriges Riksidrottsmuseum
E-post: urban.dahlberg@rf.se
hemsida: www.rf.se

Borås Idrottsmuseum
E-post bis@bihs.se  
hemsida: www.bihs.se 

Cykelmuseet
Länsmuseet i Varberg
hemsida: www.museum.varberg.se/ 

Dalarnas Idrottsmuseum (Riksskidstadion, Lugnet) 
hemsida: www.dalarnasidrottsmuseum.se

Degerfors Fotbollsmuseum 
Epost: fotbollsmuseum@degerfors.se, webmaster@degerfors.se
Hemsida: www.fotbollsmuseum.com/

Idrottshistoriskt cykelmuseum på Tånga Hed
"Dessa fantastiska Fåglums"
E-post:info@tangahed.com>
Hemsida: www.tangahed.com 

Idrottsmuseet i Helsingborg
E-post: idrottsmuseet@spray.se 
Hemsida: www.helsingborg.se/idrottsmuseum/

Idrottsmuseet, Malmö (Baltiska hallen)
E-post idrottsmuseet@malmo.se 
Hemsida: www.malmo.se

Kålles Rekord-magasin
E-post: kallesr-m@swipnet.se. 
Hemsida: www.varaihs.se

Lidköpings Idrottsmuseum 
E-post: rune.bringsved@idrott.nu
Hemsida: www.lidkopingidrottmuseum.com/ 

MC-Museet Gyllene Hjulet
E-post: gyllene_hjulet@hotmail.com 
Hemsida: www.autosite.se/mchkmalardalen/ 

Nordiska Travmuseet
E-post: nordiska.travmuseet@arjang.mail.telia.com
Hemsida: www.travmuseet.com

Skellefteå Isstadions Idrottsmuseum
E-post: hallchef isstadion karl-elon.lundgren@kommun skelleftea.se
Hemsida: www.skelleftea.se/kommun

Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum
E-post: thorbjorn.olsson@kommun.norsjo.se 
Hemsida: www.norsjo.se (klicka dig fram via upplevelser, bygdekultur, Norsjö hembygdsområdet till skidlöparmuseet)

Svenska Golfmuseet
E-post: info@landskronagk.golf.se 

Svenska Skidmuseet (Gammlia)
E-post: lansmuseet@museum.vasterbotten.se 
Hemsida: gammlia.museet.umu.se/museum/svskm.html 

Sveriges Tennismuseum
E-post: kalle@sverigestennismuseum.com 
Hemsida: www.sverigestennismuseum.com/ 

Tidaholms Idrottsmuseum
Idrottshallen, Stallängsvägen 4, 522 34 Tidahollm 
Hemsida: www.tidaholm.se/turism/idrmus.html 

Vasaloppsmuseet
E-post: museet@vasaloppet.se  
Hemsida: www.vasaloppet.se

Westgöta Idrottsmuseum, Huvudnässkolan, Vänersborg
Tfn 0521-19703

Örebro Idrottsmuseum 
E-post: idrottshistoriska@swipnet.se  
Hemsida: www.svenskidrott.se/t/orebroidrottsmuseum


Idrottstidskrifter
Webbtidskriften ”idrottsforum.org”
http://idrottsforum.org/

Idrottshistoriska sällskap - Nationellt

Föreningen Riksidrottens Vänner
E-post: lennart33@hotmail.com

Nättidningen Svensk Historia
Hemsida: www.svenskhistoria.se/

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF)
Hemsida: www.scif.nu

Svensk Förening för Beteendevetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI)
E-post: Anders.Ostnas@soch.lu.se 
Hemsida: www.ped.gu.se/svebi/ 

Svenska Idrottshistoriska Föreningen (SVIF)
Hemsida: www.svif.net

Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott
E-post asa@ssf.se 
Hemsida: www.ssf.se/ 

Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker
Hemsida: www.bolletinen.se

Sveriges Golfhistoriska Sällskap (SGS)
E-post: anders.janson@sgf.golf.se 
Hemsida: www.golf.se/organisationer/sgs/index.html

Sveriges Olympiahistorikers Förening (SOF)
E-post: 
Ordförande Tomas Persson: tomas.persson@verva.se
Vice ordförande Tommy Wahlsten: tommy.c.a@telia.com


Idrottshistoriska sällskap - länsvis

Blekinge
Blekinge Läns Idrottshistoriska Sällskap
E-post: Info@blis.nu 
Hemsida: www.blis.nu 

Bohuslän-Dal
Bohuslän-Dals Idrottshistoriska Förening

E-post: akehansson@scf.se
Hemsida: www.vsif.o.se/ idrottshistoria

Dalarna
Dalarnas Idrottshistoriska Förening, 

Sven Olsson, Moragatan 4, 791 72 Falun

Gotland
Gotlands Idrottshistoriska Förening

E-post: r.fohlstrom@telia.com  
Hemsida: www.rf.se/gotland

Gästrikland
Gästrikeidrottens Historiska Förening (GIHF)
E-post: bo.nordlund@telia.com 

Halland
Halmstads med omnejds Idrottshistoriska Förening

E-post: egon.edstrom@swipnet.se

Hälsingland
Hälsingland Idrottshistoriska Sällskap

E--post: cfs@telia.com

Jämtland/Härjedalen
Jämtlands Idrottshistoriska Förening

c/o Bengt Brügge, Älgstråket 7, 831 43 Östersund

Norrbotten
Norrbottens Idrottshistoriska Sällskap

Smedjegatan 17, 972 33 Luleå

Närke
Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

E-post: idrottshistoriska@swipnet.se

Småland 
Smålands Idrottshistoriska Sällskap

E-post: gosta.lander@telia.com
Hemsida: http://www.rf.se/smaland/t3.asp?p=62081

Stockholm
Stockholms Idrottshistoriska Förening

E-post:
idrottshistoriska.foreningen@stockholmsidrotten.a.se 
Hemsida: www.stockholmsidrotten.a.se

Södermanland
Sörmlands Idrottshistoriska Sällskap
 
E-post gunnar.morell@sormland.rf.se 

Uppland 
Upplands Idrottshistoriska Förening

E-post: wallhofs@telia..com 
(Jan Andersson)

Värmland
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap

E-post: visaren@varmland.rf.se
Hemsida: www.vihs.se

Västerbotten
Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap
E-post: ivar.soderlind@soc.umu.se
Hemsida: www.visac.se

Västergötland
Borås Idrottshistoriska Sällskap

E-post: bis@bihs.se 
Hemsida: http://www.bihs.se 

Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap
E-post: rune.bringsved@idrott.nu
Hemsida: www.lidkopingidrottmuseum.com/ 

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap
http://www.westgotaihs.se/

Östergötland
Östergötlands Idrottshistoriska Sällskap

E-post: beo.rohs@telia.com
Hemsida: www.idrottshistoria-ostergotland.se