Årsmöte 2022     

Årsmöte med Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap
I IFK Umeås klubblokaler hade Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap (VIS) den 2 juni sitt på grund av pandemin mycket försenade årsmöte. 13 medlemmar fanns på plats (tre från norra länsdelen). Det blev omval av ordföranden Ivar Söderlind (Umeå) och í styrelsen ingår även sekreteraren Leif Stening (Umeå), kassören Ola Norgren (Byske) och övriga ledamöterna Bo Fuhrman (Kåge), Roger Lindström (Skellefteå) och nyvalda ledamoten Anna Sténs (Umeå). I årsberättelsen för 2021 framgår att VIS under året haft nio styrelsemöten, att det trots pandemin genomfördes två mycket uppskattade idrottscaféträffar, båda i Umeå. Vid träffen i novem- ber 2021 berättade researrangören Johan Björk, Umeå om idrottsmöten i samband med sina idrottsresor och i december var det Gunnar Johnsson, Umeå som underhöll publiken med idrottsminnen från sina många år som sportjournalist  på Folkbladet och Västerbottens Kuriren. Den ekonomiska berättelsen visar att intäktssidan varit god (136 medlemmar betalade in medlemsavgiften 2021) och att utgifterna varit låga beroende på den begränsade verksamheten under den fortsatta pandemin.
 
Sedan november 2001 har VIS haft en egen hemsida. I sex år har Kerstin Hansson, Umeå varit webbmaster och kontinuerligt uppdaterat med aktuell information. På hemsidan finns t ex nya och gamla nummer av medlems- tidningen ”Visuellt” (nr 46 kom ut 2021), inbjudningar och referat från idrottscaféträffar fram till idag, lästips om idrottshistoriska skrifter, månadens bild sedan januari 2015 med idrottsmotiv och idrottsutövare från länet. Intressant information läggs in i anslutning till bilderna. Månadens Bild i juni 2022 är friidrottaren Viktoria Tegenfeldt från Tvärålund. När hon avslutade sin elitsatsning 2014 hade hon vunnit 12 SM-medaljer (sju SM-guld) på sina specialdistanser 800 och 1500 meter. Fortfarande är hon distriktsrekorhållare på dessa båda sträckor.

Vid årsmötet godkändes förslag till verksamhetsplan 2022 där det framgår att medlemstidningen Visuellt, , kommer ut med  nummer 47 efter sommaren, som vanligt med 72 innehållsrika sidor, redigering pågår . Det planeras för totalt sex idrottscaféträffar (två i Skellefteå, en i Bjurholm och tre i Umeå), tio styrelsemöten och oförändrad medlemsavgift (150 kr för enskilda personer och föreningar). Verksamhetsberättelsen avslutas med ett tack till alla aktörer som stött VIS:s idrottshistoriska arbete under året. Ett speciellt tack riktas till RF Sisu Västerbotten för allt värdefullt stöd!
Ivar Söderlind

-
 Deltagare vid årsmötet i Umeå  Bilden längst upp.
Övre raden fr v Ivar Söderlind,  Ola Norgren, Tore Brännlund, Henrik Lundberg,  Gunder Johansson, Roger Taflin, Bo Fuhrman och  Eric Johansson. Nedre raden fr v Roger Lindström, Martin Lundberg, Urban Bengtson och Åke Lindberg.  
Foto: Privat